Skip links

Kas on mingi võimalus maksta osaühingu esimesel tegutsemisaastal dividendi?

Kas on mingi võimalus maksta osaühingu esimesel tegutsemisaastal dividendi? Aastaaruande peaks esitama alles 30.06.2014.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Dividende makstakse osanike otsuse alusel, maksmise eelduseks on kasumi olemasolu. Kuigi äriseadustiku kohaselt saab otsuse vastu võtta ainult majandusaasta aruande alusel (kõlbab ka kinnitamata aruanne), ei saa välistada, et osanikud teevad otsuse muul (näiteks vahearuande) alusel. Kui raha väljavõtmine peaks osaühingule probleeme tekitama, siis tuleb osanikel saadud summad (vajalikul määral) tagastada. Juhul, kui osaühing alustas tegevust 2012. aastal, võib otsuse tarbeks koostada 2012. aasta majandusaasta aruande.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine