Skip links

Kas MTÜ juriidilisest isikust liikme esindaja, kes on ka nõukogu liige, võib teha raamatupidamise teenust sellele ühingule?

MTÜ liikmeteks on juriidilised isikud. Ühe juriidilise isiku esindaja on valitud ka MTÜ nõukogu liikmeks (nõukogus on 7 liiget). Kas see juriidilisest isikust liige võib teha raamatupidamise teenust sellele ühingule, kus ta on ise liige? Konkreetset rmp tööd teostabki sama isik, kes on valitud ka MTÜ nõukogu liikmeks.
Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Mittetulundusühingute seadus nõukogu olemasolu ette ei näe. Küll võib MTÜ oma põhikirjaga sätestada teatud toimingute tegemiseks muid organeid lisaks juhatusele. Seega tuleb küsimusele vastamiseks uurida põhikirjast, mida ja kuidas nõukogu teeb. MTÜ raamatupidamist korraldab juhatus. Kui põhikiri ei keela, siis võib nõukogu liige kindlasti raamatupidamisteenust osutada, kuid mõistlik oleks, et juhatus saab selleks nõukogu kooskõlastuse.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.