Skip links

Kas MTÜ tohib liikmemaksu koguda?

Kui on tegemist spordiklubiga, mis kogub liikmemakse (igakuised tasud treeningute eest) MTÜ arvele, siis kas see tegevus on legaalne? Sest minu teada MTÜ eesmärk ei tohi olla kasumi teenimine. Kas sellise tegevuse pealt ei peaks riigimakse maksma?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Täiesti legaalne. Eestis on igal inimesel ja mistahes liiki juriidilisel isikul võõrandamatu õigus vabaks eneseteostuseks, sh majandustegevuseks. Kuigi majandustegevuse kaudu tulu saamine ei tohi olla MTÜ eesmärgiks või põhitegevuseks ja saadud tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ei ole MTÜ majandustegevus kuidagi piiratud. MTÜ eesmärgid, liikmete varalised ja muud kohustused MTÜ suhtes, sh liikmemaks määratakse kindlaks põhikirjaga. Maksuseadused kehtivad kõigile ühtviisi. Kasumit Eestis ei maksustata. Antud juhul on tegemist liikmemaksude kogumisega, mida ei maksustata kusagil.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine