Skip links

Kas MTÜ võib hüvitada mittetöötajatest töögrupi liikmetele sõidukulusid?

MTÜ-s on loodud juhatuse otsusega mitmeid valdkonna tegevust korraldavaid töörühmi. Nende töörühmade liikmed ei valitud üldkoosolekul, vaid töörühmad on moodustatud vastavalt vajadusele. Töörühmades osalevad isikud, kel ei ole töösuhet MTÜ-ga. Töörühmad saavad sageli kokku mitmel pool üle riigi ning inimesed maksavad oma sõidukulud ise. Teatavasti sätestab TLS, et lähetuskulud kompenseeritakse ainult töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele, seega lähetuskulusid ei saa MTÜ neile maksta. Kuid kui sõidud on vältimatult vajalikud ja isik on maksnud oma sõidukulude eest ise, kas siis on võimalik kulud hüvitada kuludokumendi alusel (vastavalt TuMS §12 lg 3).

Ette tänades

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Igaühel on õigus teise isiku huvides tehtud kulutuste hüvitamisele. Seda ka juhul, kui kuludokumenti pole esitada. Kuludokumendi alusel makstud hüvitis on maksuvaba nii hüvitise saaja kui maksja jaoks.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.