Skip links

Kas oktoobris võib veel maksta eelmise aasta kasumi arvelt dividende, kui aastaaruandega seda otsust ei tehtud?

Osaühingu 2011. majandusaasta aruande kasumi jaotamise ettepanekus ei otsustatud dividende maksta. 2012. aasta oktoobris otsustati ja maksti dividende (eelmiste perioodide kasum võimaldab dividende maksta). Kas dividendide maksmine oli lubatav? Kui ei siis mida teha?

Ette tänades!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Oli küll. Ettepaneku teeb juhatus ja see pole osanikele siduv. Nemad võivad dividendide maksmise otsustada igal ajal.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine