Skip links

Kas on kohustuslik emaettevõttes kahte tütarettevõttesse tehtud finantsinvesteeringut korrigeerida?

Ettevõttel on kaks tütarettevõtet, mis on kajastatud bilansis finantsinvesteeringuna soetusmaksumuse meetodil. Tütarde eest tasuti sümboolsed mõned eurod. Eelmise aasta lõpetas üks tütardest kahjumiga, teine kasumiga. Kas on kohustuslik emaettevõttes finantsinvesteeringut korrigeerida? Kuidas seda peaks tegema?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Investeeringu soetusmaksumust korrigeeritakse allahindlustega juhul, kui investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Selle kontrollimine on omaette teadus. Kuna investeeringu soetamismaksumus on antud juhul sümboolne ja alla nulli seda nagunii korrigeerida ei saa, siis pole mõtet sellele teemale aega pühendada. Kohustuslik see pole.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.