Skip links

Kas osa väljaostmisel teiselt osanikult võib kasutada osaühingu kontol olevat raha?

Tere!
Osaühingul oli kaks omanikku – kummalgi võrdne osa.
Üks osanik suri. Osa läks pärimisega pojale. Poeg müüks osa elusolevale osanikule. Kas tohib kasutada osaühingu arveldusarvel olevat raha osa väljaostmiseks? Kuidas osa kajastuks osaühingu bilansis?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

On kaks võimalust. Esiteks, osanik saab osaühingult laenu ja ostab selle arvel pärija osa. See on lubamatu äriseadustikus sätestatud laenukeelu tõttu. Laenukeelu rikkumine iseenesest sanktsioone kaasa ei too. Teiseks, osaühing ostab ise pärija osa. Oma osa ostmine on lubatav juhul, kui osanikud on vastu võtnud äriseadustikus sätestatud asjakohase otsuse. Oma osa peab osaühing kas maha müüma või annulleerima. Bilansis kajastatakse oma osa eraldi real “Oma osa” omakapitali vähendusena.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine