Skip links

Kas osaühingu poolt põhivara arvele võtmine õiglases väärtuses ning ülekursina kajastamine on õige?

Tere
Poeg asutas 3 aastat tagasi e-äriregistri kaudu äriregistri poolt pakutava põhikirjaga osaühingu. Ainuosanikuna maksis osakapitali 2500 eurot sularahas ning võttis üle FIE-st isa põllumajandusliku tegevuse. FIE andis üle 0 väärtusega põhivara (nt. traktor), mille OÜ võttis arvele õiglases väärtuses ning kajastas seda omakapitali hulgas ülekursina. Põhikirjaga pole ette nähtud muid reserve peale kohustusliku reservkapitali.
Kas selline kajastamine on õige? Kui mitte, siis kuidas nüüd, kolm aastat hiljem, teha parandused?

Tänan vastuse eest.

 

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ülekurss võrdub osakapitali tehtud sissemakse ja selle eest saadud osa nimiväärtuse vahega. Antud juhul sissemakse tegija osa ei omandanud, st ülekurssi ei tekkinud. Tehingut võiks nimetada täiendavaks sissemakseks omakapitali ja kajastada bilansis omakapitali koosseisus sellenimelisel real. Seega pole vaja muud, kui ülekurss ümber nimetada. FIE poolt üleantud vara kohta peab kindlasti olema hindamisakt, mille alusel vara osaühingus arvele võeti.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.