Skip links

Kas osaühingul on võimalik katta sissemaksmata osakapital tekkinud kasumiga? vol 2

Vastasite, et osakapitali sissemakset saab katta jaotatud kasumi arvelt. Äriseadustik § 97 lg 3 annab selle võimaluse. Samas ÄS § 140´1 lg 4 ei luba teha osanikele ühtegi väljamakset.
Kas kasumi jaotamise otsus ja väljamakse tegemise otsus on juriidiliselt erinevad?

Selleks, et kustutada äriregistrist märge “Asutatud sissemakset tegemata” tuleb ÄS § 145 lg 2 p 1 kohaselt esitada panga teatis sissemakse kohta. Kui rahade liikumist ei toimu, siis mida saab esitada äriregistrile? Kas kasumi arvelt teostatavat osakapitali sissemakset võib käsitleda mitterahalise sissemaksena? Kui võib, siis mida peab sisaldama ÄS § 145 lg 2 p 2 kohaselt esitatav sissemakse osaühingule üleandmise leping?

Eelnimetatud seadusepunktid on omavahel minumeelest vastuolulised. Ühtpidi saab katta tekkinud kasumi arvelt osakapitali sissemakset, teistpidi ei saa võtta maha märget äriregistris. Kuidas seda lahendada?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Seaduses vastuolu ei ole. Kasumi jaotamise otsus ei ole väljamakse. Otsuse alusel tekib äriühingul dividendi väljamaksmise kohustus ja osanikul nõudeõigus äriühingu vastu. Nõudeõigus kuulub selle omaniku vara hulka ja sellega on võimalik teha muuhulgas ka mitterahalisi sissemakseid selle või mõne muu äriühingu kapitali. Mitterahalise sissemakse üleandmise leping on kahe allkirjaga paber, kus sissemakse tegija kinnitab, et loobub nõudeõigusest, tehes sellega sissemakse osakapitali ja juhatus kinnitab, et võtab sissemakse vastu ning selle väärtus katab osa nimiväärtuse.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.
  1. Siinkohal tuleks mainida, et dividendi väljamaksmisel (ka mitterahaliselt) tuleb tasuda tavaline tulumaks…Et keegi ekslikult ei arvaks, et saab osakapitali “odavalt” sisse maksta.

Comments are closed.