Skip links

Kas osaühingul on võimalik katta sissemaksmata osakapital tekkinud kasumiga?

Osaühing on asutatud sissemakset tegemata. Esimese aasta jooksul tekkis piisavalt kasumit, mis katab sissemakse osa. Kas osaühingul on võimalik katta sissemaksmata osakapital tekkinud kasumiga ja seejärel esitada äriregistrile vastavasisuline taotlus “Asutatud sissemakset tegemata” märke kustutamiseks äriregistrist?

Kui see ei ole võimalik, siis kas on seaduspärane selline viis, et võetakse välja firma kontolt 2500 €, viiakse see panka, tehakse osakapitali sissemakse ja samal päeval otsustatakse dividendide maksmine samas summas? Kas see on seaduspärane?

Kas on üldse mingeid muid võimalusi sissemakse tegemiseks kasumi arvelt?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kasum on osaühingu oma, selle arvelt saab ta osaniku otsusel katta varasemat kahjumit, moodustada reserve, emiteerida uusi osi (fondiemissioon), maksta dividende. Äriühingu kapitali sissemakseid saab teha ainult väljastpoolt, st seda teevad teised isikud, äriühing ise seda teha ei saa. Osanik saab sissemakse teha dividendi arvelt. Selleks teeb ta esmalt kasumi jaotamise otsuse, millega paneb äriühingule kohustuse maksta osanikule soovitud suurusega dividend. Seejärel teeb osanik dividendinõudest loobumisega sissemakse osakapitali. Raha pole vaja liigutada. Tuleb arvestada, et kasumist jätkuks 665 eurot ka tulumaksu tasumiseks.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.