Skip links

Kas pean maksma päritud korteri osa müügilt tulumaksu, kui ise seal ei elanud?

Peale isa kaotust otsustas ema müüa korteri, mis oli nende eluasemeks ca 50 aastat, minu lapsepõlvekodu. Müük toimus peale pärimismenetlust. Korter oli ühisvara, aga ema nimel. Pärijad olime emaga kahekesi osades 3/4 ja 1/4. Mina nimetatud korteris alaliselt ei elanud. 
Kas ja milliselt summalt pean tulumaksu maksma?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kuna korter ei ole küsija alaline/peamine elukoht, siis temale maksuvabastus ei laiene ja ta peab tasuma oma korteriosa müügist saadud kasult tulumaksu. Kuna korteriosa on päritud, siis puudub sel soetusmaksumus, v.a juhul, kui küsija on teinud kulutusi korteri parendamiseks. Müügitulust loetakse küsija tuluks ¼. Tulust saab ta maha arvata ¼ korteri parendamiskuludest ning 1/4 müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kuludest. Enne korteri müümist võiks kaaluda oma osa loovutamist alalisele elanikule.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.