Skip links

Kas pensionär peab oma metsa raieõiguse müügi tulu deklareerima?

Kas pensionär, kes müüb oma metsa raieõigust, peab saadud tulu deklareerima maksuametis? Kui peab, siis palju tuleb tal maksta? Praegu ta oma pensionit deklareerima ei pea. Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Peab, sest raieõiguse müügitulult pole tulumaksu kinni peetud. Kasu raieõiguse võõrandamisest kajastatakse tuludeklaratsiooni tabelis 6.2. Ühtki tululiiki eraldi ei maksustata, maksuamet arvutab tulumaksu tulude kogusummalt, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised (raieõiguse müügi puhul selle soetamismaksumus, võõrandamisega seotud kulud, metsauuendamiskulud).

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine