Skip links

Kas pensionäri sotsiaalsetes garantiides on mingit eripära juhul, kui ta on osaühingu juhatuse liige?

Osaühingu juhatuse liikmeks on pensionär (seoses vanusega), tasu ei saa. Millised on tema sotsiaalsed garantiid? Kas säilib ravikindlustus? Kas säilib pension? Kas sellega kaasneb üldse mingeid muudatusi sotsiaalsetes garantiides, s.t. pensionäri staatus versus pensionärist juhatuse liikme staatus?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ei muutu midagi. Pensionäri ravikindlustuskaitse ei sõltu sotsiaalmaksu maksmise kohustusest, see säilib ka siis, kui pensionär käib tööl või on mõne juriidilise isiku organi liige. Vanaduspensioni makstakse varem teenitud palga, pensionkindlustusstaaži ja aastakoefitsientide alusel, sõltumata sellest, millega pensionär tegeleb.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.