Skip links

Kas see on õige, kui lepingus on märgitud viivise määr ja sellele lisandub käibemaks?

Tere.
Kas lepingust tulenev viivis on käibemaksuga maksustatav, ehk kas on pädev, kui lepingus on märgitud viivise määr ja sellele lisandub käibemaks? Viivisnõude esitajaks on korteriühistu.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ei ole pädev. Käibemaksu lisab registreeritud maksukohustuslane oma ettevõtluse käigus võõrandatud kauba või osutatud teenuse hinnale. KÜ-d reeglina ettevõtlusega ei tegele ja registreeritud ei ole. Kohustuse täitmisega viivitamise eest on võlausaldajal õigus nõuda viivist, kuid see pole ei kauba võõrandamine ega teenuse osutamine. Viivised ja leppetrahvid ei ole mingeil tingimustel kusagil käibemaksuga maksustatavad.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine