Skip links

Kas tagantjärgi saab veel ennast maksuametis mitteresidendiks vormistada?

Olen meremees, elan välismaal ja teenin palgatulu välismaalt, siis ei tea, kas pean eestis tulu deklareerima kuna pole ka täitnud vormi-R residentsuse muutumise kohta maksuhalduri juures. Kas nad saavad mult nõuda nüüd tagantjärele tulu deklareerimist aastate kohta, mil pole eestis elanud, lisatud ka, et osa tulust on maksustatud ja kas ma üldse peaks sellisel juhul ennast mitteresidendiks võtma nüüd, kuna pole teadlik, kas tagantjärele ennast mitteresidendiks võtta saan? Elan jätkuvalt välismaal kuid tahaks osta kinnisvara eestis kuid kardan maksuameti poolt uurimise alla sattuda?Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui isik viibib enamuse aastast väljaspool Eestit ja ta alaline/peamine elukoht ei asu Eestis, siis ei ole tegemist enam Eesti residendiga ja ta ei deklareeri ega maksa välismaal teenitud tuludelt Eestis tulumaksu alates residentsuse muutumisest. R-vormi esitamise nõue jõustus 01.01.11, enne seda oli küll residendiks registreerimiseks vaja esitada vabas vormis avaldus, kuid residentsuse lõppemisest ei olnud vaja kedagi informeerida. Vormiga R ei määratle isik enda (mitte)residentsust ise, vaid seda teeb vormil esitatud andmete alusel maksuhaldur. Vormi võib esitada ka tagantjärele. Möödunud aastate tulude deklareerimist võib maksuamet nõuda juhul, kui ta asub seisukohale, et tegemist oli residendiga või mitteresidendi poolt Eestis teeninud tuluga. Kinnisvara soetamine ei tohiks maksuametit erutada, küll aga selle müük. 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine