Skip links

Kas tegevusloa taotlemine ei ole KAVS järgi kohustuslik vaid neile ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on laenuandmine eraisikutele st tarbijatele?

Tere! Kas tegevusloa taotlemine ei ole KAVS järgi kohustuslik vaid neile ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on laenuandmine eraisikutele st tarbijatele? Kui juriidiline isik tegeleb põhitegevusena laenuandmisega juriidilistele isikutele, kas sellisel juhul on samuti tarvis tegevusloa taotlemine? Kas selline ettevõte kvalifitseerub finantsasutuseks?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kõigi krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevust reguleerib krediidiasutuste seadus (KAS). KAS § 13 kohaselt peab äriühingul tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite kaasamiseks olema vastav tegevusluba. Krediidiandjate ja -vahendajate seadus (KAVS) on eriseadus sellistele isikutele, kes oma majandus- või kutsetegevuse raames annavad või vahendavad Eestis krediiti tarbijatele.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.