Skip links

Kas töötaja palgata puhkuse ajal peab ettevõte ikkagi tasuma sotsiaalmaksu minimaalmäära?

Tere.
Kui töötaja on palgata puhkusel, siis kas tööandja on kohustatud tema/nende päevade eest maksma sotsiaalmaksu minimaalmäära 105.60?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tasustamata puhkuse aeg loetakse sotsiaalmaksu arvutamisel tööajaks. Seega, kui töötaja oli terve kuu tasustamata puhkusel ja seetõttu talle palgapäeval raha ei makstud või ta oli mõned päevad tööl, kuid saab palka vähem, kui sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär, siis maksab tööandja sotsiaalmaksu kuumäära järgi.

Kuumäär fikseeritakse riigieelarvega ja see ei saa olla madalam eelmise aasta miinimumpalgast. 2015. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 2014. aasta miinimumpalgaga võrdselt 355 eurot. Sellelt arvestatud sotsiaalmaks on 117,15 eurot.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.