Skip links

Kas töötajalt kohtu kaudu tekitatud kahju väljanõudmisel võib karistada saada ka sel ajal olnud juhatuse liige?

Ettevõtte juht tahab kohtu korras sisse nõuda oma endiselt töötajalt kahju, mille töötaja tema juhatuse liikmeks oleku ajal sooritas. Kas kohtu menetluses võib juhtuda, et karistada saab ka juhatuse liige, kes vastutas sel perioodil ettevõtte töö korralduse eest?
Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tekitatud kahju hüvitamine ei ole karistus, tehtagu seda vabatahtlikult või sunnitult. Hagejaks pole mitte omaaegne juhatuse liige, vaid äriühing. Selles menetluses käsitletakse üksnes endise töötaja vastutuse küsimust. Endise juhatuse liikme vastu pretensioonide esitamise otsustab praegune juhatus. Juhatuse liige, nagu ka iga teine isik vastutab süüliselt tekitatud kahju puhul, st kui ta on teadlikult või raskest hooletusest tulenevalt oma kohustusi rikkunud või pahatahtlikult käitunud.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.