Skip links

Kas tulundusühistu vara oma liikmele üleandmist maksustatakse?

Tulundusühistu soovib üle anda oma liikmeks olevale osaühingule osa oma varast (kinnistu). Kas sellega kaasnevad ka mingid maksukohustused või deklaratsioonid?Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksukohustus tekib juhul, kui kinnistu võõrandatakse turuhinnast odavamalt. Hinnavahe näidatakse vormi TSD lisa 6 real 10 ja maksustatakse tulumaksuseaduse § 49 alusel kui kingitus (TSD rida 11). Kui tegemist on seotud isikutega (vt TuMS § 8), siis võib maksuamet määrata tasumisele kuuluva tulumaksu TuMS § 50 alusel. 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine