Skip links

Kas üle 3 aasta vanuse arve võib raamatupidamises maha kanda, kui hankija ka ei nõua enam maksmist?

Tere!
Olen läbi lugenud sarnased küsimused ja vastused antud portaaalist, ent vastused on jäänud siiski pisut arusaamatuks.
Olukord on järgnev:
Firma raamatupidamises on üleval ühe hankija (transpordifirma) arve, mille tasumise tähtaeg oli juba 07.01.2010. Hankija pole ise huvi üles näidanud ning arve tasumist peale nimetatud kuupäeva meilt nõudnud.
Kuidas antud olukorras käituda? Kas saab väita, et arve tasumise nõue on aegunud? Juhul kui nõue on aegunud, kas sellest peaks teavitama hankijat? Kas on õigus aegunud nõue raamatupidamisest maha kanda?

Heade soovidega!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg algab nõude sissenõutavaks muutumisest. Nõue muutub sissenõutavaks arvel näidatud tasumise tähtpäevale järgnevast päevast. Nõude aegumisest pole vaja kellelegi teatada. Raamatupidamisest kantakse nõue maha pädeva isiku (juhatuse liikme) korralduse alusel. Arvan, et heauskne võlgnik peaks oma kohustuse täitma, vaatamata aegumistähtaja möödumisele ja asjaolule, et võlausaldaja ei ole lisaks arve esitamisele tasumist ekstra nõudnud.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine