Skip links

Kas välismaal töötamisel saadud päevarahad lähevad ka pangalt laenu taotlemisel sissetuleku alla?

Tere, töötan aastaid välismaal Eesti firma all. Saan töötasu Eesti firma kaudu, maksud laekuvad Eestisse. Töötasu makstakse kahes osas – palk ja päevarahad. Firmal on endal mingi süsteem tehtud, et vahepeal on palk suurem kui päevarahad ja teinekord päevarahad suuremad kui palk, hoolimata sellest, et kahel järjestikul kuul võib olla sama arv töötunde töötatud.
Soovin teada nüüd seda, et kui tahan Eestis pangalaenu võtta, siis kas pank arvestab ainult palka või ka päevarahasid laenu andmisel? Olen kuulnud, et päevarahasid ei taheta arvestada pangalaenu andmisel, sest need pidavat olema kui töömehe majutus-, toitlustus-, transpordirahad. Kas see vastab tõele? Tänan!  Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tööandjal ei saa olla mingit eri süsteemi. Töö- ja palgatingimused lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingus. Päevaraha pole töötasu, vaid tasu ebameeldivuste talumise eest, mis kaasneb tööülesannete täitmisega väljaspool alalist töökohta (töölähetus). Lisaks päevaraha maksmisele peab tööandja hüvitama kuludokumentide alusel ka töölähetusega kaasnenud kulud (näit transpordikulud). Töötundide arv pole seejuures oluline, loetakse päevi. Lähetusrahade maksmist reguleerib seadus. Kas pank arvestab krediidikõlbulikkuse määramisel kogu laekunud summat (mis sisaldab ka ebastabiilset lähetusraha) või ainult (stabiilset) palka, on iga panga enda otsustada.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.