Skip links

Kas viivis- ja kordusarvetele võib igale arvele lisada nn käitlemiskulud 40€, mis reguleerib nende suurust?

1. Kas viivisnõuded eri maksete kohta võib koondada ühte arvesse või tuleb iga makseviivituse kohta esitada eraldi arved?
2. Oleme arvelduste aluseks olnud arvetel kasutanud 0,2% ja 0,5% viivise päevamäära. Kas nende alusel viiviste väljanõudmine on asjakohane või tuleb kasutada mingit muud määra? Viimasel juhtumil ületab viivise summa juba põhivõlga, kuidas sellega käituda?
3. Kas võlgniku poolt on õigustatud uue arve küsimine juhul, kui talle on arve kokkulepitud korras meili teel digitaalselt allkirjastatuna esitatud ja ta on selle ka kätte saanud vastates meilile?
4. Kas viivis- ja kordusarvetele võib igale arvele lisada nn käitlemiskulud a´40€?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

1. Võib esitada koondnõude.
2. Viivisemäära näitamine arvel ei tähenda iseenesest midagi ja sel alusel pole võimalik mingeid nõudeid esitada. Võlaõigusseaduse kohaselt loetakse viivise määraks Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas (kehtiv intressimäär on avaldatud Ametlikes Teadaannetes). Kui pooltevahelise lepinguga on ette nähtud kõrgem määr, siis rakendatakse seda.
3. Arvan, et mõistlik müüja peaks nii tagasihoidliku soovi täitma. Allkirja ei pea arvel olema.
4. Küsida võib kõike, aga võlgnik peab maksma ainult juhul, kui on vastav kokkulepe. Arvan, et mõistlik müüja nii ei käitu.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine