Skip links

Kas võin käsunduslepingukorral tasust kinni pidada tulumaksuvaba miinimumi, kuna inimene hetkel oma põhikohal ei tööta?

Tere!
Soovin võtta käsunduslepingu alusel tööle isiku, kes on hetkel oma põhitöökohast lapsehoolduspuhkusel, kuid kelle vanemahüvitise periood on lõppenud. Kas võin tema töötasust kinni pidada tulumaksuvaba miinimumi kuni töötaja oma põhitöökohast tasu ei saa?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tulumaksuvaba miinimumi saab maha arvata ainult üks, maksumaksja enda poolt valitud tulumaksu kinnipidaja. Seega, kui käsundisaaja teile vastavat paberit pole andnud, ei saa te mahaarvamist teha. Tuleb märkida, et kui mahaarvajaks valitud kinnipidaja (antud juhul ilmselt põhitööandja) ei tee maksumaksjale tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid igal kuul või kui väljamakse on mõnel kuul väiksem 1/12-st jooksva aasta maksuvabast tulust, saab kinnipidaja kanda maksuvaba tulu mahaarvamise kasutamata osa nende kuude eest edasi sama kalendriaasta järgmistele kuudele. Kuna tulumaksu arvestatakse kalendriaasta kohta, siis saab maksuvaba tulu maha arvatud igal juhul.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.