Skip links

Kas võin kindel olla, et stipendium, mis ei ole sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, ei vähenda minu vanemahüvitiset?

Tere!
Hakkan mõne kuu pärast saama vanemahüvitist, kuid mõni aeg tagasi õnnestus endale saada stipendiumileping kunstialal. Kas ma saan õigesti aru, et kuna stipendium ei ole sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, siis selle tõttu minu vanemahüvitise suurust ei vähendata?
Lisaks, kas erinevate lapse-, sünni- ja teiste sarnaste toetuste saamist ja suurust võib mõjutada see, et olen OÜ omanik ja juhatuse liige (ei maksa endale palka ega saa juhatuse liikme tasu).

Tänan!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Teil on õigus. Vanemahüvitis arvutatakse hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude järgi. Tuluna arvestatakse töist Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Stipendiumi maksustatakse sotsiaalmaksuga ainult juhul, kui seda makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega, samuti seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga. Osalus äriühingus ega kuulumine juriidilise isiku organisse toetuste saamist ei mõjuta.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.