Skip links

Kas võlausaldaja võib võlgniku ekslikult makstud topeltsumma tasaarveldada varasema võlaga?

Lepingupartner on firmale pikaajaliselt võlgu 4600€ ja samas on teinud “eksliku” topeltmakse teise arve osas 700€.
Kas võlausaldaja võib selle maksega võla tasaarveldada ning selle alusel esitada uuesti saldo- ja võlateatise?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Võib. Tasaarvestus toimub avalduse tegemisega teisele poolele. Tasaarvestus jõustub, kui teine pool on avalduse kätte saanud. Avalduse vorm on vaba, see võib sisaldada ka teatist võlajäägi kohta.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine