Skip links

Kes peab allkirjastama tasaarvelduslepingu, kas juhatuse liige või raamatupidaja?

Tere,
Kes peab allkirjastama tasaarvelduslepingu, kas juhatuse liige või raamatupidaja?
Lugupidamisega,

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tasaarvestus tehakse ühepoolse tahteavalduse kaudu, teise poole nõusolekut (lepingut) ei ole selleks vaja. Tasaarvestuse otsustab ja tasaarvestuse avalduse esitab teisele poolele juhatuse liige või muu isik, kelle pädevusse see on antud (vt VÕS § 198). Kui tasaarvestuse otsustamine ja avalduse esitamine on antud raamatupidaja pädevusse, siis peaks see olema sätestatud raamatupidamise sise-eeskirja või muu dokumendiga. Raamatupidamiskanded tehakse tasaarvestuse otsuse alusel.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.