Skip links

Kontserni ühisüritus

Küsimus oleks kontserni ühisürituse kulude maksustamisest. Kui näiteks suvepäevadel vms taolisel üritusel Eesti emaettevõtja kostitab tütarfirmade töötajaid (nii Eesti kui ka Läti ja Leedu inimesed), siis kuidas, kelle poolt tuleks tehtud toitlustamiskulusid maksustada? Ja kui oleks vastupidi, et nt Läti firma kostitab Eesti emaettevõtte töötajaid?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksukohustus on igal juhul tööandjal. Kui hüve annab kontserni teine ettevõtja, siis peab töötaja saadud hüvest teatama oma tööandjale. Eesti tütre töötaja peab Eesti ema käest saadud hüvest teatama tütrele, kes siis maksud maksab. Kui Läti tütar toitlustab Eesti ema töötajaid, siis peavad need emale kõik ära rääkima ja ema maksud maksma. Lätlased-leedulased käituvad oma seaduste järgi.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.