Skip links

Kui Eestis töötanud ja teise samba pensionimakseid tasunud välismaalane saab riigist lahkumisel selle raha välja võtta?

Tere
Eestis töötaval välismaalasel on samuti kohustus maksta II pensionisamba makseid. Kui see välismaalane otsustab Eestist püsivalt lahkuda, mis saab II pensionisamba maksetest? Kas on õigus saada see raha tagasi peale lahkumist?
Katkeb ka elamisluba, ID-kaart, sest kaob registreeritud alaline elukoht Eestis.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Inimese pensionikontole inimese enda ja riigi poolt kantud raha eest omandab kontoomanik pensionifondi osakuid. Neid väärtpabereid saab ta realiseerima hakata Eestis kehtivasse vanaduspensioniikka jõudmisel, sõltumata sellest, kus inimene sel ajal elab või milline on tema suhe Eesti riigiga.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.