Skip links

Kui emaettevõtjal on tütarettevõtja suhtes laenunõue, samas aga …

Kui emaettevõtjal on tütarettevõtja suhtes laenunõue, samas aga tütarettevõtjal omakapitali ebapiisavus, kas siis emaettevõtja võib finantseerimise asemel kasutada laenunõudest loobumist? Kas nõudest loobumine oma tütarettevõtja kasuks on samamoodi maksustatav nagu nõudest loobumine mingi muu äriühingu suhtes või on siin mööndusi?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Võib küll. Nõudest ei loobuta, vaid see kapitaliseeritakse. Nõudest loobumisega tehakse täiendav sissemakse omakapitali. Kuna tegu on mitterahalise sissemaksega, siis tuleb selle väärtust hinnata vastavalt tütarettevõtja põhikirjale ja hindamist peab kontrollima audiitor. Sissemakse kajastamiseks lisatakse bilanssi kirje TÄIENDAV SISSEMAKSE OMAKAPITALI või liigendatakse sellenimelise reaga aastaaruande taksonoomiaga ette nähtud bilansikirje MUU OMAKAPITAL. Selline tehing on maksuvaba, sõltumata sellest, kas tegu on tütarettevõtja või mõne kolmanda äriühinguga.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.