Skip links

Kui enam ei viitsi firmat pidada…

firmat_pidada_2015Siis võib selle alates uuest aastast ühendada oma isikliku varaga

See menetlus on abiks inimestele, kes on ainuosanikud või ainuaktsionärid äriühingutes, mis enam aktiivselt ei tegutse ja kes soovivad nö tühjast kestast lahti saada. Võrreldes tavapärase likvideerimismenetlusega väheneb oluliselt ühingu lõpetamisele kuluv aeg. Lisaks omandab osanik ühingu vara üldõigusjärgluse korras (nagu pärija), selle asemel et likvideerimise käigus ühingule kuuluvad esemed ükshaaval omandada.

Ühendajat käsitletakse nagu ühendavat osaühingut. Ühendatavaid firmasid võib olla ka mitu.

Protseduur on lihtne. Vähemalt üks kuu enne ühinemise äriregistrisse kandmise avalduse esitamist tuleb teadaolevatele võlausaldajatele saata teade ühinemise kohta ja avaldada teade Ametlikes Teadaannetes. Ühinemise registrisse kandmise avaldusele tuleb lisada ühendaja kinnitus selle kohta, et ta ei ole maksejõuetu ja ühendatava ühingu kinnitus võlausaldajate nõuete tagamise kohta. Erinevalt äriühingute ühinemisest pole äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga ühinemise lõpulejõudmisest vaja Ametlikes Teadaannetes teatada.

Ühinemine kantakse äriregistrisse ja ühendatav ühing kustutatakse registrist üksnes Maksu- ja Tolliameti nõusolekul. MTA võib nõusolekust keelduda, kui tal on nõudeid ühendava füüsilise isiku vastu.

Äriühingu ühendamisega saadud kasu (saadud tulu miinus üle võetud kohustused), maksustatakse tulumaksuga osas, mis ületab osaluse soetamismaksumust ja muid sissemakseid omakapitali. Arvesse ei lähe ka see osa kasust, mis on tulumaksuga juba maksustatud (näiteks äriühingule varem laekunud dividendid).

Leave a comment