Skip links

Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et jätkata?

Tere!
Kui ettevõtte aastaaruanne on esitamata ja 6 kuud teatest saab mööda, kas siis on veel mõtet aruanne esitada, et ettevõttega edasi toimetada või on asi lukus ja sundlõpetamine kindel?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Aruande esitamata jätmine võib (kuid ei pea) kaasa tuua registrist kustutamise kas sundlõpetamisega või ilma selleta.

Kui äriiühing ei ole kuue kuu jooksul alates seaduses sätestatud tähtaja möödumisest (st aasta jooksul pärast aruandeaasta lõppu) majandusaasta aruannet esitanud, siis saadab registripidaja talle hoiatusmääruse.

Kui hoiatusmäärusel märgitud tähtaja jooksul ikka pole majandusaasta aruannet esitatud, võib registripidaja avaldada Ametlikes Teadaannetes teate majandusaasta aruande esitamata jätmise kohta ja kutsuda äriühingu võlausaldajaid teatama oma nõuetest äriühingu vastu ja taotlema likvideerimismenetluse korraldamist.

Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul (alates selle teate avaldamisest) esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad või osanikud ise ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada.

Seega on oluline esitada aruanne kuue kuu jooksul Ametlikes Teadaannetes teate ilmumise päevast. Pärast seda võib asi keeruliseks minna.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.