Skip links

Kui inimene kasutab tööks oma autot, mis ulatuses ja mille alusel võin maksta autokompensatsiooni?

Tere
Mul töötab inimene hommikuti 2 tundi. Maksan talle iga kuu 100 eurot palka, aga kuna nüüd muutus olukord nii, et hakkab hommikuti tööd tegema enda autoga ja tahab selle eest saada iga kuu autkompensatsiooni 0,30 senti kilomeetri kohta.
Kuna ta läbib hommikuti autoga 100 km, siis kas tohin inimesele nii maksta, et palka 100 eurot ja autokompensatsiooni ca 300 eurot kuus?
On kõik korrektne?Ette tänades,

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus, tingimusel, et auto kasutamise üle peetakse arvestust, milles näidatakse: sõiduauto kasutaja ees- ja perekonnanimi, auto registreerimismärgi andmed, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga töösõidu korral, kuupäev ja sõidu eesmärk iga sõidu korral.
Hüvitise kohta vormistatakse tööandja kirjalik otsus, mis sisaldab hüvitise saaja isiku ees- ja perekonnanime, hüvitise suurust, sõidu kuupäeva või perioodi, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse. Otsusele lisatakse auto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (seda pole vaja, kui selles esitatud andmed ei ole võrreldes eelmisel korral esitatuga muutunud).
Hüvitise maksmine ei sõltu tööaja pikkusest.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.