Skip links

Kui kaua peab firma säilitama töötabeleid ja palgaarvestusi ning kas saan enda kohta neid andmeid firmalt nõuda?

Kui kaua peab firma säilitama töötabeleid, palgaarvestusi. On tekkinud olukord, kus mulle neid ei väljastata – vajan neid alates 2012.aastast alates, soovin esitada saamata palganõude firma vastu. Endal täpsed andmed puuduvad, kuna tasu maksti sularahas. Kes saab firmat kohustada andmeid esitama.
Tänan

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Töötajal on õigus tutvuda kõigi tema kohta kogutud ja kogutavate andmetega, sh töötasu, selle arvutamise viisi ja maksmise korra kohta. Tööandja on kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi teabenõude saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. Andmed tuleb võimaluse korral esitada töötaja soovitud viisil. Sama tähtaeg kehtib ka andmete väljastamisest keeldumise põhjendamiseks. Kui töötaja leiab, et andmete esitamata jätmisega rikutakse tema õigusi, võib ta andmete väljanõudmise taotlusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmete esitamata jätmine on karistatav 1300-eurose trahviga. Kogutud andmeid peab tööandja säilitama vähemalt töösuhte lõppemiseni, kuid mitte vähem, kui raamatupidamisdokumentidele kehtestatud 7-aastane säilitamistähtaeg.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.