Skip links

Kui kaua võib maksuamet kinni hoida ühe firma arvet?

Kui kaua võib maksuamet kinni hoida ühe firma arvet? Mingit otsest vastust milles probleem on, maksuametilt tulnud ei ole. Juba 7 kuud on arved arestitud.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Nii kaua, kui ta vajalikuks peab. Tegu on maksuvõla sundtäitmiseks ette võetud toiminguga. Kuna maksuhalduri eesmärgiks on maksuvõla kättesaamine, siis võib ta kontot kinni hoida seni, kuni sinna laekuvast rahast saab võlg tasutud. Seetõttu ei saagi ta konto aresti kestuse kohta midagi vastata. Kui maksuhaldur veendub, et kontole raha ei laeku, siis annab ta täitemenetluse üle kohtutäiturile. Maksuhaldur võib pangakonto arestida juhul, kui isik ei ole täitnud deklareeritud või maksuhalduri poolt määratud maksukohustust tähtaegselt. Kui maksuvõlga ei ole, siis on tegemist õigusevastase aktsiooniga, mida on võimalik vaidlustada vaide- või halduskohtumenetluses.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine