Skip links

Kui korter on erastatud EVP-de eest ja tahetakse müüa, kas selle pealt peab siis tulumaksu maksma?

Kui korter on erastatud EVP-de eest ja tahetakse müüa, kas selle pealt peab siis tulumaksu maksma?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksuvaba on ainult oma eluaseme müük. Maksustatakse korteri müügist saadud kasu, mis = müügihind – soetamismaksumus – müügikulud. Soetamismaksumuse arvutamisel võetakse aluseks EVP kurss korteri omandamise päeval.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.
  1. Tere!

    Kirjutate oma vastuses maksumaksja küsimusele, justkui oleks maksuvaba ainult oma eluaseme müük. Samas sätestab TuMS § 15 lg 5 p 3, et Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning nimetatud eluruum ja selle juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel ning kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit. Sarnane selgitus on ka MTA kodulehel (p 4.2)

Comments are closed.