Skip links

Kui olen ostnud Saksaamaalt eraisikuna kasutatud sõiduki, kas maksuametil on õigus panna sõidukile võõrandamise keeld?

Maksuamet on viimasel ajal hakanud panema välismaalt toodud autodele võõrandamiskeelde. Kui olen ostnud Saksaamaalt eraisikuna kasutatud sõiduki, kas maksuametil on (ja kui siis mille alusel) õigus panna sõidukile kuue kuuline võõrandamise keeld?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Mitte mingil juhul. Maksuamet ega ükski teine asutus või isik ei saa seadusliku aluseta piirata omandi vaba käsutamist, sh auto müüki. Omanikuvahetuse registrisse kandmise avaldust võib Maanteeamet menetleda kuni 30 päeva. Kui selle aja jooksul Maanteeamet ei registreeri autot uue omaniku nimele, siis peab ta oma keeldumist kirjalikult põhjendama, selgitades registrisse mittekandmise faktilisi ja õiguslikke aluseid. Selle paberiga võiks pöörduda suvalise juristi poole. Sama tuleks teha ka juhul, kui Maanteeameti nõutud dokumenti ei anna. Maksuametil ei ole ega saagi olla selles asjas mingit rolli.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.