Skip links

Kui osaühingult saab vaidluse korral raha nõuda, kui selle oü vahendusel toimus üksnes raha maksmine?

Tere,
OÜ1 kandis raha OÜ2 arvele, kes kandis raha OÜ3 arvele. OÜ1 ja OÜ3 omasid omavahel lepingut antud raha liikumiseks. OÜ2 lihtsalt vahendas raha liikumist kuna OÜ3 oli OÜ1-le võlgu (ilma OÜ2 olemasoluta poleks OÜ3 saanud lepingulisi töid edasi teostada raha puudumise tõttu). OÜ2-l ei olnud mingisuguseid lepinguid ega kokkuleppeid OÜ1-ga. OÜ2 tundis OÜ1 töölisi – sellest selline skeem.
Pool aastat hiljem ilmnes antud tööga, mida OÜ2 juriidiliselt vahendas probleem ning OÜ1 ei suutnud selle tegemiseks OÜ3-ga kokkuleppele saada ning lahendasid probleemi omavahenditest. Seejärel pöördusid oma kulutuste tagasisaamiseks OÜ2 poole ning nõudsid vastavate kulutuste hüvitamist. Reaalsuses OÜ2 ei puutunud kokku OÜ1 ja OÜ3 vahelisse tegevusse. Ainuke kokkupuude oli ühe arve (OÜ1 ja OÜ3 vahelisi arveid oli rohkem) laekumine eesmärgiga aidata OÜ3-l oma töid jätkata.
Millised võimalused on OÜ2-l, et mitte maksta kinni kahe teise firma vahelist probleemi tagajärge? Või on arve esitamisega, mille põhjal laekus raha, OÜ2 täielikult vastutav? Samas on olemas inimene, kes sel hetkel kui rahad liikusid, töötas OÜ1 töölisena ja on nõus seda vajadusel tunnistama, et OÜ2 seoti ainult OÜ3 nö abistamiseks.
Millised saaksid olla lahendused?

Parimaga,
OÜ2

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Küsimusest selgub, et OÜ2 mitte ei vahendanud lihtsalt raha liikumist või teenuse osutamist, vaid ta esitas OÜ1-le arve mingite (tulevikus tehtavate) tööde kohta, mille OÜ1 ka tasus. Sellel arvel näidatud tööde eest vastutab OÜ2, sõltumata sellest, mis laekunud rahaga edasi tehti või kes neid töid tegelikult tegi või pidi tegema või kes keda tundis. Küsimusest selgub, et need tööd tegi lõpuks OÜ1 ise ja kandis vastavad kulutused teistkordselt. Küsimusest ei selgu, mille alusel OÜ2 kandis raha üle OÜ3-le. Kui see toimus OÜ3 arve alusel, siis vastutab sellel arvel näidatud tööde eest OÜ2 ees OÜ3. Tuleb märkida, et skeemi mõte jääb minule täiesti arusaamatuks.


Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine