Skip links

Kui tihti peaks laskma kontrollida korteriühistu raamatupidaja tööd?

Tere!
Kui tihti peaks laskma kontrollida raamatupidaja tööd. Juba kümmekond aastat ei ole ühistu juhatus tellinud vastavat firmat raamatupidamise kontrollimiseks.

Olen tänulik vastuse eest.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Seda otsustab üldkoosolek, kes võib raamatupidamise kontrollimiseks määrata revisjoni või audiitorkontrolli, st teha juhatusele ülesandeks sobiva firma leidmise. Revident või audiitor koostab kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
Kui põhikirja järgi peab ühistul olema revisjonikomisjon, siis peab see esitama üldkoosolekule oma arvamuse, muuhulgas ka raamatupidamise kohta, koos igaaastase majandusaasta aruandega.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.