Skip links

Kuidas arvestatakse käibemaksu 2014-2016, kui FIE ei ole käibemaksu arvestanud, kuis EMTA arvates tekkis kohustus 2014?

Tere!
EMTA on tuvastanud, et FIE´l on tekkinud käibemaksukohuslus alates 2014.a. FIE ei ole esitanud arveid + käibemaks.
Küsimus: kuidas toimub periood 2014 – 2016.a. käibemaksu arvestus?
Teine küsimus: Kui FIE on 2014.a. kohta esitanud abikaasaga ühise deklaratsiooni ja EMTA on abikaasale enammakstud tulumaksu tagastanud. 2015.a. on FIE ja abikaasa esitanud eraldi deklaratsioonid ning nüüd hoiab abikaasale tagastamisele kuuluvaid vahendeid kinni, viidates, et seda ei ole võimalik tagastada seni, kui 2014.a. FIE käibemaksuga ei ole selgus majas. Kas selline nõue on põhjendatud ja õiguspärane? 2015.a. deklaratsioonid on esitatud ju eraldi.
Kolmas küsimus: Kas FIE üleandmine nt OÜ-le tähendab ka kohustuste, ehk võimaliku käibemaksu tasumise kohustuse üleminekut? Või eelnimetatud käibemksu nõude puhul on tegemist äriühingu ettevõtlusega mitteseotud kuludega ja nende tasumisega kaasnevad muud maksukohustused, nt tulumaks vmt?

Parimat

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

1. Käibemaksuga on kõik selge. Kui ettevõtja jättis oma maksukohustuse õigeaegselt registreerimata, siis võib maksuhaldur seda teha tagasiulatuvalt. Maksukohustuslane peab tegema maksuarvestuse tagantjärele, st arvestama käibemaksu, millest on võimalik maha arvata sisendkäibemaks. Kui maksukohustuslane seda suuda, siis peab maksuarvestuse tegema maksuhaldur ja määrama maksuotsusega tasumisele kuuluva maksusumma ja intressid.
2. Arvan, et tegu on šantaažiga. Kui maksuhaldur viivitab enammakstud maksusumma tagastamisega, siis peab ta viitama ka vastavale seadusesättele. Sellist sätet ei ole olemas. Enammakstud maksusumma tagastamise tähtaja lõpuni on veel aega ja küllap maksuhaldur oma kohustuse täidab.
3. Ettevõtte üleminekuga teisele ettevõtjale kaasneb lisaks ettevõtluses kasutatud varade ka kõigi õiguste ja kohustuste, sh maksukohustuste üleminek. Mingeid muid kohustusi ei kaasne.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.