Skip links

Kuidas arvestatakse õppepuhkuse tasu, kui töötatud on üksnes 4 kuud?

Kuidas arvestatakse õppepuhkuse tasu, kui olen töötanud 4 kuud, töötasu on kõikidel kuudel sama. Kas 2 kuud, mis nö 6 kuu keskmise arvestusest puudu jäävad, võrdsustatakse 0-ga, või peaks keskmise arvestus tulema 4 kuu põhjal?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui töötaja on töötanud vähem, kui kuus kalendrikuud, võetakse arvutamise aluseks need kalendrikuud, mille eest töötasu on sissenõutavaks muutunud (antud juhul maksimaalselt 4 kalendrikuud). Kui töötasu on olnud muutumatu, siis keskmist ei arvutata ja puhkuse ajal jätkatakse muutumatu töötasu maksmist.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine