Skip links

Kuidas arvestatakse töötunnid isapuhkuse võtmisel, kas graafikujärgseid töötunde siis ei arvestatagi?

Töötan PPAs summeeritud tööajaga. Võtsin isapuhkust lapse sünni järgselt 4 tööpäeva, tööpäeva pikkuseks oli 12h. Graafiku alusel. Sellest tekkisid alatunnid. Kuna see ei lähe kirja mitte 4*12h. Vaid arvutavad kuidagi teistmoodi. 4* 5,4h.
Nad ei loe seda töötatud ajaks, vaid arvutavad kuu keskmist päeva tundi.
Kas nii tohib?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Pole tähtsust, kes on tööandja või kuidas tööaega arvestatakse. Vanemahüvitist arvutatakse üksnes tööandja(te) poolt vanema eest eelmisel aastal tasutud sotsiaalmaksu alusel, st sotsiaalmaksust tuletatakse keskmine tulu, mis määrataksegi vanemahüvitise suuruseks.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.