Skip links

Kuidas on Eestis elava Suurbritaania lipu all sõitval laeval töötava meremehe residentsuse ja maksudega?

Tere! Noormees töötab Suurbritannia lipu all oleval laeval. Sammuti asub ka tööandja Suurbritannias ja palk laekub sealt, elab Eestis. Teie olete kirjutanud, et Eesti on ühinenud ÜRO Mereõiguse Konventsiooniga, mille kohaselt on laeval selle riigi riikkondsus, kelle lipu all tal on õigus sõita. Ühe riigi lipu all sõitev laev on rahvusvahelistes vetes viibides selle riigi ainujurisdiktsiooni all. Meremees, kes töötab rahvusvahelistes vetes sõitval laeval, mis ei ole Eesti lipu all, ei ole Eesti resident. Antud juhul kehtib maksustamisel Suurbritannia seadus ja kuna ka tööandja ei ole Eesti resident, siis pole Eesti riigil selle meremehe töötasuga midagi tegemist. Kas sel juhul ei pea esitama vormi R, et taotleda residentsuse, mille määrab maksuhaldur, sest see tuleb automaatselt ülevaltoodud seadusest? Missugused dokumendid peab esitama Maksuametile sel juhul – täitma vormi 8.8, kuhu peab märkima töötasu ja tulumaks või siis aitab töölepingu esitamist? Aitäh!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksustamist reguleeritakse siseriiklike maksuseaduste ja riikidevaheliste lepingutega. Neis õigusaktides määratletakse ka, kuidas maksustamisel teha vahet residentidel ja mitteresidentidel. Residentsuse esmatunnus on elukoht. Kui inimesel on mitu elukohta (sh laeval), siis loetakse inimene selle riigi residendiks, kus on tema eluliste huvide keskus, eelkõige pere. Laeva lipuriigi, nagu ka Eesti residendiks saamiseks ja residentsuse lõpetamiseks peab esitama vastava avalduse.

Üldiselt kehtib reegel, et kui resident töötab pikaajaliselt (üle 182 päeva 12 kuu jooksul) välismaal ja saab palka välismaiselt tööandjalt, siis seda tulu tema kodumaal ei maksustata. Nii on see sätestatud ka Eesti seaduses ning kõigis Eesti maksulepingutes, sh Eesti ja Suurbritannia topeltmaksustamise vältimise lepingus.

Vastavalt neile lepingutele maksustatakse rahvusvahelises kaubaveos kasutatavatel laevadel töötamisega teenitud tulu tööandja riigis, sõltumata kõigist muudest asjaoludest (sh töötamise ajast). Kui pikaajalise töötamisega teenitud tulu kuulub tööandja riigis maksustatava tulu hulka (sõltumata maksumäärast), siis selline tulu näidakse tuludeklaratsiooni tabeli 8.8. Laeval teenitud palk on reeglina kõikjal, sh Suurbritannias, maksustatav tulu. Maksuametile tuleb nõudmisel esitada tööandja tõend, mis on koostatud laeva logiraamatu ja palgalehtede alusel.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.