Skip links

Kuidas on esitatavate arvete käibemaksuga, kui Eesti firma korraldab seminari välisriigis?

Tere.
1. Eesti osaühing (km-kohustuslane) korraldab välisriigis (EU) koolituse/seminari. Millise km-määraga tuleks esitada arved seminaril osalejatele (A. osaleja eest maksab teine EU km-kohuslane; B. osaleja on eraisik või mitte km-kohuslane; C. osaleja on samuti Eesti km-kohuslane)?
2. Seminaril kasutatakse kohalikku esinejat/koolitajat (on seal riigis km-kohustuslane). Millise km määraga tema Eesti OÜ-le arve esitab?

Tänan ette

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Välisriigis toimuva koolituse korral tekib käive selles välisriigis. Kui koolitusteenust osutatakse teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isikule, siis annab Eesti osaühing oma välisriigis tekkiva maksukohustuse üle teenuse saajale (pöördmaksustamine). Esitatavale arvele tehakse vastav viide ja maksumääraks märgitakse 0. Kui teenuse saaja ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isik, siis Eesti osaühing oma maksukohustust temale üle anda ei saa ja ta peab järgima välisriigi maksuseadust – registreerima end enne koolitust maksukohustuslasena ning esitama arveid ja teostama maksuarvestust vastavalt välisriigis kehtivale korrale. Kui teenuse saajaks on teine Eestis registreeritud maksukohustuslane, siis toimub maksustamine tavalises korras (st 20% maksumääraga), sõltumata koolituse toimumise kohast. Välisriigi esineja esitab arve vastavalt selles riigis kehtivale korrale.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.