Skip links

Kuidas ja mis hinnaga võtta arvele 1996. aastal soetatud hoone, mis ei ole ettevõtte bilansis arvel?

Tere,
ettevõtte bilansis puudub hoone, mis kuulub ettevõttele. Hoone oli soetatud 1996 aastal, kuid kahjuks ühtegi dokumenti selle kohta pole. Kuidas ja mis hinnaga on võimalik nimetatud hoone nüüd arvele võtta ettevõtte põhivarana?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Bilanss ei tohi olla eksitav, see peab kajastama majanduslikku seisu õigesti ja õiglaselt. Hoone tuleb võtta arvele. Kuna hoone soetusmaksumus pole teada, siis tuleb see arvele võtta õiglases väärtuses arvelevõtmise päeval. Omakapitalis kajastatkse see summa kirjel „Ümberhindluse reserv“ muu koondkasumi hulgas. Asjakohane informatsioon avalikustatakse aastaaruande lisas (arvelevõtmise kuupäev, kes määras väärtuse, väärtuse leidmiseks kasutatud eeldused ja meetodid).

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.