Skip links

Kuidas käib mitmes osas ja erinevatel aastatel saadavate-tehtavate metsatulude ja kulude deklareerimine?

Tegin raieõiguse müügi lepingu septembris, esimene osa rahast laekub detsembris ja teine osa tuleva aasta esimeses pooles, kuna praegu on maa nii pehme, et puitu ei saa enne pinnase külmumist ära vedada.
Tean, et saan tulust metsauuendamisega seotud kulusid maha arvata, kuid loodusseaduste tõttu saab metsauuendusega alustada alles kevadel. Ja selleks, et istutatud taimed korralikult kasvama hakkaksid, tuleb neid ka hooldada ning seda päris mitme aasta jooksul.
Kuidas käib mitmes osas ja erinevatel aastatel saadavate-tehtavate metsatulude ja kulude deklareerimine?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Füüsilise isiku maksustamine on alati kassapõhine, st maksustatakse laekunud raha. See kehtib ka siis, kui müük toimub ühe tehinguga, kuid raha laekub mitme aasta jooksul. Raieõiguse müügitulust saab maha arvata lisaks metsa soetamise ja raieõiguse müügiga seotud kuludele ka kõik metsa majandamisega seotud kulud, mitte üksnes metsa uuendamisega seotud kulud. Neid kulusid saab maha arvata nii raieõiguse müügi aastal kui ka sellele järgneva kolme aasta jooksul. Saadud kasu saab kanda edasi kolmele järgnevale aastale, st maksustamist on võimalik kuni kolm aastat edasi lükata. Kõnealused tulud, kulud ja edasikantav kasu kajastatakse tuludeklaratsiooni tabeleis 6.2 ja 6.2 lisa.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.