Skip links

Kuidas kajastada ettevõtte poolt tasutud kohtutäituri tasu ja kas selle käibemaksu tohib tagasi arvestada?

Kas kohtutäituri tasu on ettevõtlusega seotud kulu ja kas sellelt arvestatud käibemaksu tohib tagasi arvestada? (Tegemist on põllumajandusettevõttega, kellel enne saagi müüki tekkis käibevahendite nappus ja ei suutnud õigeaegselt kütuse arvet tasuda ning võlgnevus edastati kohtutäiturile sissenõudmiseks).
Kas kohtutäitur peaks esitama oma tasude kohta ettevõttele korrektse arve KMS §37, lg 7 nõudeid järgides? Kohtutäitur väidab, et ei pea ja tema aktis kajastuvad kohtutäituri tasu suurused, lisanduvad käibemaksud ja summad kokku. Mulle küll tundub, et seal aktis ikka kõiki andmeid pole.Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tegemist on ettevõtlusega seotud kuluga raamatupidamises ja tulumaksuarvestuses. Kohtutäituri tasu sissenõudmise aluseks on kohtutäituri tasu otsus. See sisaldab kõiki vajalikke (sh KMS-s sätestatud) andmeid ja eraldi arvet pole ei raamatupidamis- ega maksuarvestuseks vaja. Kuigi täitekulud kannab võlgnik, on tegemist sissenõudjale osutatud teenusega. Seetõttu saab võlgnik sisendkäibemaksu maha arvata ainult juhul, kui ta suudab põhjendada, et täitemenetlus oli tema maksustatava käibe tarbeks kasutatav/vajalik/kasulik.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine