Skip links

Kuidas kajastada parkimistrahvi ja viiviste tasumist ettevõtte poolt?

Tere! Kuidas kajastada parkimistrahvi ja viiviste tasumist ettevõtte poolt? Kas tuleb deklareerida? Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Parkimisreeglite rikkumise tagajärjeks võib olla väärteo eest määratud hoiatustrahv (näit keelatud kohas parkimise puhul), viivistasu kohaliku omavalitsuse tasulisel parkimisalal parkimistingimuste rikkumise eest või leppetrahv eraparklas infotahvlil kajastatud parkimistingimuste rikkumise eest. Esimesed kaks nõuet esitatakse auto omanikule, kolmas autojuhile. Seaduse alusel makstud trahvi (hoiatustrahv ja viivistasu) tasumine kajastatakse ettevõtlusega mitteseotud kuluna, millelt tasumisele kuuluv tulumaks deklareeritakse vormi TSD real 11 vastavalt vormi TSD lisa 6 tehtud arvestusele. 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine