Skip links

Kuidas laenu arvelt omakapitali suurendada, kas eelistada mitterahalist sissemakset või kajastamist ülekursina?

Osaühing ei vasta äriseadustiku netovara nõudele, samas on ühe osaniku poolt pikaajalise kohustusena ettevõtte bilansis laen, mida osanik soovib näha omakapitali komponendina.
Osaühingul on kaks osanikku.
Millised on võimalused laenu arvelt omakapitali suurendamiseks? Kas eelistada mitterahalist sissemakset osakapitali või kajastamist ülekursina või on veel mingit võimalust? Kas osanike proportsioon peab osakapitali suurendamisel jääma samaks, ehk siis teine osanik peab samuti rahaliselt osakapitali panustama?
Mitterahalist sissemakset peab kontrollima audiitor?
Kuidas asja vormistada?
Tänan. Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Osakapitali ei tasu torkida, see eeldab teatud formaalsusi ja on kulukas (audiitor). Ülekursist saab rääkida ainult osakapitali suurendamise korral, mida antud juhul ei tasu ette võtta. Mõistlik on teha täiendav sissemakse omakapitali. Selleks annab võlausaldaja OÜ-le oma nõudest loobumise teate, märkides, et see on täiendav sissemakse omakapitali. Kuna tegemist on mitterahalise sissemaksega, siis koostab juhatus hindamisakti ja nende algdokumentide alusel lisatakse bilanssi vastav kirje. Pole oluline, kas sissemakse (olgu siis oma- või osakapitali) teeb üks või mitu osanikku või hoopis kolmas isik. Asjaosalised reguleerivad omavahelisi suhteid väljaspool osaühingut.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.
  1. Kuidas oleks seda kõige mõistlikum raamatupidamises kajastada- kas erakorralise tuluna ja sealtkaudu aruandeaasta kasumisse või otse kasumisse või milliseid kandeid soovitaksite?

    Ette tänades,
    Anne

    1. See pole äriühingu tulu ja kasumisse ei sobi see kindlasti mitte. Kuna kasumi jaotamisel peab tulumaksu maksma, siis läheks selline raamatupidamiskanne osanikele ka kalliks maksma. Omakapitali tehtud sissemakse väljamakset aga ei maksustata nagu ka saadud laenu tagastamist. Seega, kui osanik suurendab omakapitali oma nõude arvel, siis tuleks see kajastada nii, nagu asi tegelikult on: debiteerida võlakohustust ja krediteerida “täiendavat sissemakset omakapitali”.

Comments are closed.