Skip links

Kuidas maksustatakse emaettevõtte poolt tütarettevõttele kõrgema intressiga antud laenu intresside vahe?

Kui emaettevõte annab laenu tütarettevõttele antud hetkel turu keskmisest laenuintressist kõrgema intressiga (näit.60 %), kas sellisel juhul tuleks tulumaksustada keskmise ja saadud intressi vahe? Ja kust oleks võimalik leida hetkel keskmist laenuintressi?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Liigkasuvõtmine on võrdsustatud kasumi jaotamisega. Maksustatakse summa, mis ületab laenuintressi turuväärtust. Intressimaksete turuväärtusele vastavuse määramisel juhindutakse pooltele tehingu sõlmimise ajal teadaolevaist andmeist ja prognoosidest, pidades silmas ka tehinguga seotud riske. Keskmist laenuintressi pole olemas, see sõltub laenu kasutamise eesmärgist, tagatise olemasolust, laenu muudest tingimustest, sh tähtajast, laenu saaja majandusnäitajaist, sh rahavoogude prognoosist jne.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine