Skip links

Kuidas oleks korrektne vormistada firma nimel oleva elamu, milles perega ka sees elame, enda nimele?

Tere!
Soetasin oma firmasse 2005.a. elumaja. Elan selles ise oma perega. Kuna firmas ei toimu enam tegevust, siis tahaksin seda lõpetada. Kuidas oleks võimalik saada see elumaja omale?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tuleb teha äriühingu lõpetamise otsus ja läbi viia likvideerimine. Likvideerijad, kelleks on üldjuhul juhatuse liikmed, lõpetavad osaühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Vara ei pea müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui osanikud annavad selleks nõusoleku. Allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel. Seega on kaks võimalust: kas maja ära osta või omandada likvideerimisjaotisena. Äriühing maksab tulumaksu makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.